«قسمت سوم»
ارائه طرحی جهت ساخت ماکت و تفهیم بهتر مقیاس
کا گروهی 2تا 3نفره

ماکت یکی از ابزار های کار مهندسان ونمونه ی کوچکی از چیزی که می خواهند بسازند،می باشد .برای افراد غیر فنی و کسانی که می خواهند در زمان کوتاهی درباره ی یک طرح اطلاعات جامعی کسب کنند،ماکت بهترین روش توضیح وتوجیه کار است. با در نظر گرفتن آشنایی قبلی دانش آموز پایه ی سوم با نقشه وابزار های نقشه کشی ،برای درک بهتر مقیاس و درک ارتباط بین برداشت وکشیدن نقشه با کشیدن انواع نقشه برای ماکت وتعیین مقیاس به صورت عملی این مفهوم را تمرین می کند . برای تفهیم بهتر مقیاس و برداشت با توجه به مطالب کتاب سوم این فعالیت می تواند کمک موثر بنماید؛همچنین نمونه پیشنهادی می تواند جایگزین مناسبی برای فعالیت مربوط به ساختمان باشد.
ماکت پیشنهادی مربوط به ساختمان ویلایی با دو طبقه

-مراحل اجرای ماکت
1- تهیه نقشه
ابتدا نماهای چهار وجه ساختمان را (نماهای شمالی و جنوبی –شرقی وغربی)با مقیاس مورد نظر (در این جا مقیاس یک صدم را انتخاب می کنیم )را روی کاغذ میلیمتری ترسیم می کنیم.برای سهولت انجام کار نقشه های مورد نیاز با برش های لازم مانند الگوی خیاطی تهیه شده که ضمیمه ی نقشه ها خواهد بود.

نماي شمالي - جنوبي
 

نماي شرقي - غربي2- ابزارو وسایل مورد نیاز ساخت ماکت
الف- مقوا با رنگ مناسب نما
ب- مقوا با رنگ مناسب سقف
ج-خط کش مناسب برش
د-تیغ موکت بری یا جراحی
ه-چسب مقوا
3-روش اجرای ماکت
مقوای ماکت را مطابق نقشه تهیه شده و الگوهای آن روی مقواهای نما وسقف پیاده می کنیم و برش ها را مطابق الگوها تهیه خواهیم کرد؛سپس الگوهای تهیه شده را از قسمت های مشخص شده (خط چین )تا زده و به هم می چسبانیم تا چها جبه ی (اطراف ، دیوارها)ساختمان مشخص شود . به همین روش طبق الگوها برش های سقف را آماده می کنیم و مانند توضیح قبل سقف را از چسباندن الگوها تهیه خواهیم کرد . بدنه ی ماکت ساختمان را روی مقوا ی ضخیم به عنوان شاسی ماکت سوار می کنیم و پس از آن سقف را روی بدنه ی ماکت فعلی می چسبانیم . لازم به توضیح است که در وپنجره ها را می توانیم روی بدنه ماکت قبلا" ترسیم کنیم و با رنگ مناسب بپوشانیم و یا موقعیت آنها را برش دهیم و از طلق رنگی به عنوان شیشه و پنجره استفاده نمائیم تا ماکت طبیعی تر جلوه کند. توضیحات لازم روی الگوها نوشته شده است.
توجه : دانش آموزان می توانند این فعالیت را متناسب با معماری و شیوه ساختمان سازی منطقه خود نیز انجام دهند.
حروفچینی شکل ها
نمای شمالی و جنوبی
نمای شرقی وغربی
الگوی شماره 1.الگوی دیوارهای دو طرف ساختمان 2عدد
الگوی شماره 2.الگوی دیوارهای دو طرف دیگر ساختمان 2عدد
---------- خط تا زدن مقوا
——— خط برش مقوا
الگوی شماره 3.سقف شیروانی(سقف شیب دار)به شکل مثلث 4عدد
الگوی شماره 4.کف سقف شیروانی(از مقوای ضخیم)
الگوی شماره 5.کف تراس های چها گوشه ی نما ی ساختمان (از مقوای ضخیم)4عدد
الگوی شماره6.کف پله های ورودی ساختمان (از مقوای ضخیم)از هر کدام 2عدد
الگوی شماره7.ستون های اطراف (چهار گوشه)ساختمان از چوب کبریت[ جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۸۸ ] [ 15:6 ] [ علی مرادی ]
درباره وبلاگ